Cập nhật tiến độ dự án ngày 04/02/2018

Cập nhật tiến độ dự án ngày 04/02/2018

watch 05/02/18
Cập nhật tiến độ dự án ngày 04/02/2018
Cập nhật tiến độ dự án ngày 04/01/2018

Cập nhật tiến độ dự án ngày 04/01/2018

watch 04/01/18
Cập nhật tiến độ dự án ngày 04/01/2018
Cập nhật tiến độ dự án ngày 14/12/2017

Cập nhật tiến độ dự án ngày 14/12/2017

watch 13/12/17
Cập nhật tiến độ dự án ngày 14/12/2017
Cập nhật tiến độ dự án ngày 06/12/2017

Cập nhật tiến độ dự án ngày 06/12/2017

watch 06/12/17
Cập nhật tiến độ dự án ngày 06/12/2017
Cập nhật tiến độ dự án ngày 24/11/2017

Cập nhật tiến độ dự án ngày 24/11/2017

watch 24/11/17
Cập nhật tiến độ dự án ngày 24/11/2017
Cập nhật tiến độ dự án ngày 09/11/2017

Cập nhật tiến độ dự án ngày 09/11/2017

watch 09/11/17
OSIMI TOWER hiện đang thi công phần hầm và móng.