Hình ảnh thi công dự án đến ngày 21/06/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 21/06/2021

watch 21/06/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 21/06/2021
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/06/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/06/2021

watch 10/06/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/06/2021
Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 15 tại dự án OSIMI PHÚ MỸ

Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 15 tại dự án OSIMI PHÚ MỸ

watch 09/06/21
Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 15 tại dự án OSIMI PHÚ MỸ
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 19/05/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 19/05/2021

watch 19/05/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 19/05/2021
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/05/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/05/2021

watch 10/05/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/05/2021 và Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 26/04/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 26/04/2021

watch 26/04/21
Công trường đổ bê tổng dầm sàn tầng 09