Hình ảnh thi công dự án đến ngày 07/04/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 07/04/2021

watch 07/04/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 07/04/2021
Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 05 tại dự án OSIMI PHÚ MỸ

Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 05 tại dự án OSIMI PHÚ MỸ

watch 07/04/21
Biên bản nghiệm thu đổ bê tông sàn tầng 05 tại dự án OSIMI PHÚ MỸ
Thông báo đủ điều kiện bán căn hộ Dự án Osimi Phú Mỹ

Thông báo đủ điều kiện bán căn hộ Dự án Osimi Phú Mỹ

watch 24/03/21
Thông báo đủ điều kiện bán căn hộ Dự án Osimi Phú Mỹ
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 19/03/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 19/03/2021

watch 19/03/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 19/03/2021
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 08/03/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 08/03/2021

watch 10/03/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 08/03/2021
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 23/02/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 23/02/2021

watch 24/02/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 23/02/2021