Thủy điện Đam Bri

Thủy điện Đam Bri

watch 28/08/17
Ngày 21 tháng 4 năm 2010 UBND Tỉnh Lâm Đồng có văn bản thỏa thuận địa điểm cho Công ty CP ĐT – PT Sông Đà lập thủ tục...