Hình ảnh thi công dự án đến ngày 08/12/2020

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 08/12/2020

watch 09/12/20
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 08/12/2020
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 24/11/2020

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 24/11/2020

watch 02/12/20
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 24/11/2020
Cập nhật tiến độ dự án ngày 16/04/2019

Cập nhật tiến độ dự án ngày 16/04/2019

watch 16/04/19
Cập nhật tiến độ dự án ngày 16/04/2019
Cập nhật tiến độ dự án ngày 25/02/2019

Cập nhật tiến độ dự án ngày 25/02/2019

watch 25/02/19
Cập nhật tiến độ dự án ngày 25/02/2019
Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 17 tại dự án OSIMI TOWER

Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 17 tại dự án OSIMI TOWER

watch 15/08/18
Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 17 tại dự án OSIMI TOWER
Cập nhật tiến độ dự án ngày 12/08/2018

Cập nhật tiến độ dự án ngày 12/08/2018

watch 13/08/18
Cập nhật tiến độ dự án ngày 12/08/2018