Cập nhật tiến độ dự án ngày 05/06/2018

Cập nhật tiến độ dự án ngày 05/06/2018

watch 05/06/18
Cập nhật tiến độ dự án ngày 05/06/2018
Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5 tại dự án OSIMI TOWER

Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5 tại dự án OSIMI TOWER

watch 28/05/18
Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 5
Cập nhật tiến độ dự án ngày 16/05/2018

Cập nhật tiến độ dự án ngày 16/05/2018

watch 16/05/18
Cập nhật tiến độ dự án ngày 16/05/2018
Cập nhật tiến độ dự án ngày 30/04/2018

Cập nhật tiến độ dự án ngày 30/04/2018

watch 02/05/18
Cập nhật tiến độ dự án ngày 30/04/2018
Cập nhật tiến độ dự án ngày 25/04/2018

Cập nhật tiến độ dự án ngày 25/04/2018

watch 25/04/18
Cập nhật tiến độ dự án ngày 25/04/2018
Cập nhật tiến độ dự án ngày 04/04/2018

Cập nhật tiến độ dự án ngày 04/04/2018

watch 04/04/18
Cập nhật tiến độ dự án ngày 04/04/2018