HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ DỰ ÁN OSIMI TOWER

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ DỰ ÁN OSIMI TOWER

watch 11/03/18
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ DỰ ÁN OSIMI TOWER
Thông báo địa điểm ký hợp đồng mua bán căn hộ Dự án OSIMI TOWER

Thông báo địa điểm ký hợp đồng mua bán căn hộ Dự án OSIMI TOWER

watch 08/03/18
Thông báo địa điểm ký hợp đồng mua bán căn hộ Dự án OSIMI TOWER
Cập nhật tiến độ dự án ngày 04/03/2018

Cập nhật tiến độ dự án ngày 04/03/2018

watch 04/03/18
Cập nhật tiến độ dự án ngày 04/03/2018
Cập nhật tiến độ dự án ngày 07/02/2018

Cập nhật tiến độ dự án ngày 07/02/2018

watch 07/02/18
Cập nhật tiến độ dự án ngày 07/02/2018
Dự thảo hợp đồng mua bán căn hộ

Dự thảo hợp đồng mua bán căn hộ

watch 05/02/18
Dự thảo hợp đồng mua bán căn hộ