Cập nhật tiến độ dự án ngày 09/11/2017

OSIMI TOWER hiện đang thi công phần hầm và móng.

Cập nhật những hình ảnh thi công dự án

In bài In bài viết

Bài viết liên quan