Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 tại dự án OSIMI PHÚ MỸ

Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 tại dự án OSIMI PHÚ MỸ

watch 13/07/21
Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 18 tại dự án OSIMI PHÚ MỸ
Lễ cất nóc chung cư Osimi Phú Mỹ

Lễ cất nóc chung cư Osimi Phú Mỹ

watch 08/07/21
Lễ cất nóc chung cư Osimi Phú Mỹ
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 02/07/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 02/07/2021

watch 02/07/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 02/07/2021
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 21/06/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 21/06/2021

watch 21/06/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 21/06/2021
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/06/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/06/2021

watch 10/06/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/06/2021
Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 15 tại dự án OSIMI PHÚ MỸ

Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 15 tại dự án OSIMI PHÚ MỸ

watch 09/06/21
Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 15 tại dự án OSIMI PHÚ MỸ