Hình ảnh thi công dự án đến ngày 19/05/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 19/05/2021

watch 19/05/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 19/05/2021
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/05/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/05/2021

watch 10/05/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/05/2021 và Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 10
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 26/04/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 26/04/2021

watch 26/04/21
Công trường đổ bê tổng dầm sàn tầng 09
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 16/04/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 16/04/2021

watch 16/04/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 16/04/2021
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 07/04/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 07/04/2021

watch 07/04/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 07/04/2021
Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 05 tại dự án OSIMI PHÚ MỸ

Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 05 tại dự án OSIMI PHÚ MỸ

watch 07/04/21
Biên bản nghiệm thu đổ bê tông sàn tầng 05 tại dự án OSIMI PHÚ MỸ