Thông báo đủ điều kiện bán căn hộ Dự án Osimi Phú Mỹ

Thông báo đủ điều kiện bán căn hộ Dự án Osimi Phú Mỹ

watch 24/03/21
Thông báo đủ điều kiện bán căn hộ Dự án Osimi Phú Mỹ
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 19/03/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 19/03/2021

watch 19/03/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 19/03/2021
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 08/03/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 08/03/2021

watch 10/03/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 08/03/2021
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 23/02/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 23/02/2021

watch 24/02/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 23/02/2021
Thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu Chung cư Osimi Phú Mỹ

Thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu Chung cư Osimi Phú Mỹ

watch 21/01/21
Thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu Chung cư Osimi Phú Mỹ
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 20/01/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 20/01/2021

watch 21/01/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 20/01/2021