Thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu Chung cư Osimi Phú Mỹ

Thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu Chung cư Osimi Phú Mỹ

watch 21/01/21
Thông báo chấp nhận đăng ký Hợp đồng theo mẫu Chung cư Osimi Phú Mỹ
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 20/01/2021

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 20/01/2021

watch 21/01/21
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 20/01/2021
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 08/12/2020

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 08/12/2020

watch 09/12/20
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 08/12/2020
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 24/11/2020

Hình ảnh thi công dự án đến ngày 24/11/2020

watch 02/12/20
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 24/11/2020