Cập nhật tiến độ dự án ngày 30/04/2018

Cập nhật tiến độ dự án ngày 30/04/2018

watch 02/05/18
Cập nhật tiến độ dự án ngày 30/04/2018
Cập nhật tiến độ dự án ngày 25/04/2018

Cập nhật tiến độ dự án ngày 25/04/2018

watch 25/04/18
Cập nhật tiến độ dự án ngày 25/04/2018
Cập nhật tiến độ dự án ngày 04/04/2018

Cập nhật tiến độ dự án ngày 04/04/2018

watch 04/04/18
Cập nhật tiến độ dự án ngày 04/04/2018
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ DỰ ÁN OSIMI TOWER

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ DỰ ÁN OSIMI TOWER

watch 11/03/18
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ DỰ ÁN OSIMI TOWER
Thông báo địa điểm ký hợp đồng mua bán căn hộ Dự án OSIMI TOWER

Thông báo địa điểm ký hợp đồng mua bán căn hộ Dự án OSIMI TOWER

watch 08/03/18
Thông báo địa điểm ký hợp đồng mua bán căn hộ Dự án OSIMI TOWER