Cập nhật tiến độ dự án ngày 24/11/2017

Cập nhật tiến độ dự án ngày 24/11/2017

watch 24/11/17
Cập nhật tiến độ dự án ngày 24/11/2017
Cập nhật tiến độ dự án ngày 09/11/2017

Cập nhật tiến độ dự án ngày 09/11/2017

watch 09/11/17
OSIMI TOWER hiện đang thi công phần hầm và móng.
Cập nhật tiến độ dự án ngày 03/11/2017

Cập nhật tiến độ dự án ngày 03/11/2017

watch 07/11/17
OSIMI TOWER hiện đang thi công phần hầm và móng.