Thủy điện Đam Bri

 

THÔNG TIN DỰ ÁN

Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư - Phát triển Sông Đà

Địa điểm : Bảo Lâm - Lâm Đồng

Quy mô : 9 mw

Tổng vốn đầu tư : 241 tỷ đồng

Thời gian thự hiện : 2010-2013

GIỚI THIỆU DỰ ÁN

- Ngày 21 tháng 4 năm 2010 UBND Tỉnh Lâm Đồng có văn bản thỏa thuận địa điểm cho Công ty CP ĐT – PT Sông Đà lập thủ tục đầu tư dự án thủy điện Đam Bri 1 tại Huyện Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng số 2337/UBND-GT.

- Ngày 17 tháng 5 năm 2010 Công ty CP ĐT – PT Sông Đà ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty TNHH MTV Tư vấn Xây dựng Vĩnh Thành về việc lập khảo sát và lập dự án đầu tư xây dựng số: 36/HĐ-2010.

- Ngày 20 tháng 7 năm 2010 HĐQT Công ty quyết định phê duyệt dự án đầu tư Số 15/2010/QĐ-HĐQT V/v Phê duyêt dự án đầu tư Công trình nhà máy thủy điện Đam Bri 1 tại huyện Bảo Lâm – tĩnh Lâm Đồng)

- Quy mô dự án:

+ Diện tích lưu vực: 92 km2

+ Mực nước dâng bình thường (MNDBT): 720,0 m

+ Mực nước chết (MNC): 718,0 m

+ Dung tích toàn bộ (Wtb): 0,72 triệu m3

+ Dung tích hữu ích (Whi): 0,21 triệu m3

+ Dung tích chết (Wc): 0,51 triệu m3

+ Diện tích mặt hồ với MNDBT: 0,059 km2

+ Cột nước tính toán: 87,0 m

+ Công suất lắp máy: 9 MW

+ Điện lượng bình quân năm: 36,42 triệu kWh   

In bài In bài viết

Bài viết liên quan