Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

watch 20/07/18
Báo cáo tài chính quý II năm 2018
Công bố đơn vị kiểm toán năm 2018

Công bố đơn vị kiểm toán năm 2018

watch 27/06/18
Công bố đơn vị kiểm toán năm 2018
Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán

Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán

watch 19/06/18
Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán
Công ty TNHH ANZA đã mua 355.900 CP

Công ty TNHH ANZA đã mua 355.900 CP

watch 12/06/18
Công ty TNHH ANZA đã mua 355.900 CP
Chồng bà Lê Thị Hiên - Người phụ trách kế toán đã mua 1.000 CP

Chồng bà Lê Thị Hiên - Người phụ trách kế toán đã mua 1.000 CP

watch 25/05/18
Chồng bà Lê Thị Hiên - Người phụ trách kế toán đã mua 1.000 CP
Ngày 24/05/2018, giao dịch đầu tiên 3.999.776 cổ phiếu niêm yết bổ sung

Ngày 24/05/2018, giao dịch đầu tiên 3.999.776 cổ phiếu niêm yết bổ sung

watch 18/05/18
Ngày 24/05/2018, giao dịch đầu tiên 3.999.776 cổ phiếu niêm yết bổ sung