Báo cáo tài chính Quý II/2019

Báo cáo tài chính Quý II/2019

watch 19/07/19
Báo cáo tài chính Quý II/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Đặng Quang Đạt ngày 12.7.2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Đặng Quang Đạt ngày 12.7.2019

watch 12/07/19
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Đặng Quang Đạt ngày 12.7.2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 25/06/2019

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 25/06/2019

watch 25/06/19
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 25/06/2019
Hợp đồng soát xét và kiểm toán 2019

Hợp đồng soát xét và kiểm toán 2019

watch 20/06/19
Hợp đồng soát xét và kiểm toán 2019
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung 21/6/2019

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung 21/6/2019

watch 18/06/19
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung 21/6/2019
Báo cáo về thay đổi sở hữu Công ty cổ phẩn ANZA ngày 14.06.2019

Báo cáo về thay đổi sở hữu Công ty cổ phẩn ANZA ngày 14.06.2019

watch 14/06/19
Báo cáo về thay đổi sở hữu Công ty cổ phẩn ANZA ngày 14.06.2019