Ngày đăng ký cuối cùng 05/03/2019 để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng ký cuối cùng 05/03/2019 để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

watch 11/02/19
Ngày đăng ký cuối cùng 05/03/2019 để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Báo cáo quản trị năm 2018

Báo cáo quản trị năm 2018

watch 31/01/19
Báo cáo quản trị năm 2018
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

Báo cáo tài chính quý IV năm 2018

watch 16/01/19
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu dân cư xây dựng đợt đầu Đ

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu dân cư xây dựng đợt đầu Đ

watch 14/12/18
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu dân cư xây dựng đợt đầu Đô thị...
Nghị quyết HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên ANI S&H

Nghị quyết HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên ANI S&H

watch 14/12/18
Nghị quyết HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên ANI S&H
Báo cáo tài chính quý III năm 2018

Báo cáo tài chính quý III năm 2018

watch 17/10/18
Báo cáo tài chính quý III năm 2018