Báo cáo quản trị bán niên năm 2019

Báo cáo quản trị bán niên năm 2019

watch 30/07/19
Báo cáo quản trị bán niên năm 2019
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Công ty Cổ phần ANZA ngày 24/7/2019

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Công ty Cổ phần ANZA ngày 24/7/2019

watch 24/07/19
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Công ty Cổ phần ANZA ngày 24/7/2019
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Công ty Cổ phần ANZA ngày 17/7/2019

Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Công ty Cổ phần ANZA ngày 17/7/2019

watch 19/07/19
Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông Công ty Cổ phần ANZA ngày 17/7/2019
Báo cáo tài chính Quý II/2019

Báo cáo tài chính Quý II/2019

watch 19/07/19
Báo cáo tài chính Quý II/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Đặng Quang Đạt ngày 12.7.2019

Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Đặng Quang Đạt ngày 12.7.2019

watch 12/07/19
Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Đặng Quang Đạt ngày 12.7.2019
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 25/06/2019

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 25/06/2019

watch 25/06/19
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ngày 25/06/2019