Quyết định bổ nhiệm bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc

Quyết định bổ nhiệm bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc

watch 02/05/18
Quyết định bổ nhiệm bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Hiên giữ chức vụ Phụ trách phòng Tài chính kế toán

Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Hiên giữ chức vụ Phụ trách phòng Tài chính kế toán

watch 02/05/18
Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Hiên giữ chức vụ Phụ trách phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 1/5/2018 đến ngày 9/...
Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

watch 20/04/18
Báo cáo tài chính quý I năm 2018
Thông báo số 51/2018/SIC về ngày đăng ký cuối cùng

Thông báo số 51/2018/SIC về ngày đăng ký cuối cùng

watch 28/03/18
Thông báo số 51/2018/SIC về ngày đăng ký cuối cùng
Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính Q4/2017

Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính Q4/2017

watch 09/02/18
Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính Q4/2017
Công ty TNHH ANZA - CĐL đã bán 200.000 cp

Công ty TNHH ANZA - CĐL đã bán 200.000 cp

watch 06/02/18
Công ty TNHH ANZA - CĐL đã bán 200.000 cp