Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Ngày 10 tháng 01 năm 2016, tại Văn phòng Công ty - 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Vui lòng xem thông tin chi tiết bên dưới:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

-Quyết định miễn nhiệm chức vụ TGĐ

-Quyết định miễn nhiệm chức vụ P.TGĐ

-Quyết định bổ nhiệm chức vụ TGĐ

In bài In bài viết

Bài viết liên quan