Thông báo thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

watch 28/08/18
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc bà Nguyễn Thị Như Loan

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc bà Nguyễn Thị Như Loan

watch 01/08/18
Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc bà Nguyễn Thị Như Loan
Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

watch 20/07/18
Báo cáo tài chính quý II năm 2018
Công bố đơn vị kiểm toán năm 2018

Công bố đơn vị kiểm toán năm 2018

watch 27/06/18
Công bố đơn vị kiểm toán năm 2018
Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán

Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán

watch 19/06/18
Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán
Công ty TNHH ANZA đã mua 355.900 CP

Công ty TNHH ANZA đã mua 355.900 CP

watch 12/06/18
Công ty TNHH ANZA đã mua 355.900 CP