16/08/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (Tỷ lệ 100:15), trả cổ phiếu thưởng (Tỷ lệ 100:85)

16/08/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (Tỷ lệ 100:15), trả cổ phiếu thưởng (Tỷ lệ 100:85)

watch 11/08/16
16/08/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (Tỷ lệ 100:15), trả cổ phiếu thưởng (Tỷ lệ 100:85)
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

watch 25/07/16
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Tất Thành làm TGĐ nhiệm kỳ 2016-2021, từ 18/07/2016

Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Tất Thành làm TGĐ nhiệm kỳ 2016-2021, từ 18/07/2016

watch 19/07/16
Bổ nhiệm ông Đặng Tất Thành làm TGĐ nhiệm kỳ 2016-2021, từ 18/07/2016
Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phần trả cổ tức và tăng vốn điều lệ

Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phần trả cổ tức và tăng vốn điều lệ

watch 19/07/16
Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phần trả cổ tức và tăng VĐL
Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

watch 24/06/16
Thông báo ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016
Giải trình biến động lợi nhuận Quý I/2016 so với Quý I/2015

Giải trình biến động lợi nhuận Quý I/2016 so với Quý I/2015

watch 08/06/16
Giải trình biến động lợi nhuận Quý I/2016 so với Quý I/2015