Thay đổi sô lượng cổ phiếu đang lưu hành 15.999.709 cp

Thay đổi sô lượng cổ phiếu đang lưu hành 15.999.709 cp

watch 30/08/16
SIC: Thay đổi sô lượng cổ phiếu đang lưu hành 15.999.709 cp
Ông Hoàng Đức Thuận đã mua 458.500 CP, trở thành CĐL

Ông Hoàng Đức Thuận đã mua 458.500 CP, trở thành CĐL

watch 19/08/16
SIC: Ông Hoàng Đức Thuận đã mua 458.500 CP, trở thành CĐL
Sông Đà IDC chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng tỷ lệ 100%

Sông Đà IDC chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng tỷ lệ 100%

watch 11/08/16
Sông Đà IDC chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng tỷ lệ 100%
Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Nhà máy thủy điện Krông K'mar

Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Nhà máy thủy điện Krông K'mar

watch 11/08/16
SIC: Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Nhà máy thủy điện Krông K'mar
16/08/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (Tỷ lệ 100:15), trả cổ phiếu thưởng (Tỷ lệ 100:85)

16/08/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (Tỷ lệ 100:15), trả cổ phiếu thưởng (Tỷ lệ 100:85)

watch 11/08/16
16/08/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (Tỷ lệ 100:15), trả cổ phiếu thưởng (Tỷ lệ 100:85)
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

watch 25/07/16
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp