Sông Đà IDC chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng tỷ lệ 100%

Sông Đà IDC chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng tỷ lệ 100%

watch 11/08/16
Sông Đà IDC chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng tỷ lệ 100%
Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Nhà máy thủy điện Krông K'mar

Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Nhà máy thủy điện Krông K'mar

watch 11/08/16
SIC: Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Nhà máy thủy điện Krông K'mar
16/08/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (Tỷ lệ 100:15), trả cổ phiếu thưởng (Tỷ lệ 100:85)

16/08/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (Tỷ lệ 100:15), trả cổ phiếu thưởng (Tỷ lệ 100:85)

watch 11/08/16
16/08/2016, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (Tỷ lệ 100:15), trả cổ phiếu thưởng (Tỷ lệ 100:85)
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

watch 25/07/16
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Tất Thành làm TGĐ nhiệm kỳ 2016-2021, từ 18/07/2016

Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Tất Thành làm TGĐ nhiệm kỳ 2016-2021, từ 18/07/2016

watch 19/07/16
Bổ nhiệm ông Đặng Tất Thành làm TGĐ nhiệm kỳ 2016-2021, từ 18/07/2016
Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phần trả cổ tức và tăng vốn điều lệ

Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phần trả cổ tức và tăng vốn điều lệ

watch 19/07/16
Nghị quyết HĐQT v/v triển khai phương án phát hành cổ phần trả cổ tức và tăng VĐL