Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

watch 10/04/16
Vào lúc 08h00, ngày 09 tháng 4 năm 2016, tại Văn phòng Công ty - 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

watch 25/03/16
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

watch 09/12/15
Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn

watch 27/11/15
Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

watch 24/04/15
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015