Ngày đăng ký cuối cùng 05/03/2019 để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng ký cuối cùng 05/03/2019 để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

watch 11/02/19
Ngày đăng ký cuối cùng 05/03/2019 để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu dân cư xây dựng đợt đầu Đ

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu dân cư xây dựng đợt đầu Đ

watch 14/12/18
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu dân cư xây dựng đợt đầu Đô thị...
Nghị quyết HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên ANI S&H

Nghị quyết HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên ANI S&H

watch 14/12/18
Nghị quyết HĐQT về việc Thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên ANI S&H
Thông báo thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

watch 28/08/18
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc bà Nguyễn Thị Như Loan

Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc bà Nguyễn Thị Như Loan

watch 01/08/18
Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc bà Nguyễn Thị Như Loan
Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

watch 20/07/18
Báo cáo tài chính quý II năm 2018