Chồng bà Lê Thị Hiên - Người phụ trách kế toán đã mua 1.000 CP

Chồng bà Lê Thị Hiên - Người phụ trách kế toán đã mua 1.000 CP

watch 25/05/18
Chồng bà Lê Thị Hiên - Người phụ trách kế toán đã mua 1.000 CP
Ngày 24/05/2018, giao dịch đầu tiên 3.999.776 cổ phiếu niêm yết bổ sung

Ngày 24/05/2018, giao dịch đầu tiên 3.999.776 cổ phiếu niêm yết bổ sung

watch 18/05/18
Ngày 24/05/2018, giao dịch đầu tiên 3.999.776 cổ phiếu niêm yết bổ sung
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15

watch 10/05/18
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15
Quyết định bổ nhiệm bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc

Quyết định bổ nhiệm bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc

watch 02/05/18
Quyết định bổ nhiệm bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Hiên giữ chức vụ Phụ trách phòng Tài chính kế toán

Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Hiên giữ chức vụ Phụ trách phòng Tài chính kế toán

watch 02/05/18
Quyết định bổ nhiệm bà Lê Thị Hiên giữ chức vụ Phụ trách phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 1/5/2018 đến ngày 9/...
Thông báo số 51/2018/SIC về ngày đăng ký cuối cùng

Thông báo số 51/2018/SIC về ngày đăng ký cuối cùng

watch 28/03/18
Thông báo số 51/2018/SIC về ngày đăng ký cuối cùng