Giải trình biến động lợi nhuận Quý I/2016 so với Quý I/2015

Giải trình biến động lợi nhuận Quý I/2016 so với Quý I/2015

watch 08/06/16
Giải trình biến động lợi nhuận Quý I/2016 so với Quý I/2015
Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

watch 20/04/16
Ngày 19/4/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà thông báo Quyết định bổ nhiệm có thời hạn Kế toán trưởng...
Thay đổi giấy phép ĐKKD lần thứ 9

Thay đổi giấy phép ĐKKD lần thứ 9

watch 15/04/16
Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà thay đổi giấy phép ĐKKD lần thứ 9
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

watch 10/04/16
Vào lúc 08h00, ngày 09 tháng 4 năm 2016, tại Văn phòng Công ty - 14B Kỳ Đồng - Phường 9 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

watch 25/03/16
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016