Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hương

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hương

watch 17/10/17
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Hương
Vợ ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 550.000 CP

Vợ ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 550.000 CP

watch 11/09/17
Vợ ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 550.000 CP
Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng dự án Sông Đà Riverside

Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng dự án Sông Đà Riverside

watch 01/09/17
Nghị quyết HĐQT v/v chuyển nhượng dự án Sông Đà Riverside
Nghị quyết và Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc

Nghị quyết và Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc

watch 28/08/17
Nghị quyết và Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2017

Báo cáo quản trị công ty bán niên 2017

watch 01/08/17
Báo cáo quản trị công ty bán niên 2017
Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Kế toán trưởng đã mua 80.000 CP

Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Kế toán trưởng đã mua 80.000 CP

watch 26/07/17
Bà Trịnh Thị Mỹ Hạnh - Kế toán trưởng đã mua 80.000 CP