Công bố đơn vị kiểm toán năm 2018

Công bố đơn vị kiểm toán năm 2018

watch 27/06/18
Công bố đơn vị kiểm toán năm 2018
Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán

Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán

watch 19/06/18
Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán
Công ty TNHH ANZA đã mua 355.900 CP

Công ty TNHH ANZA đã mua 355.900 CP

watch 12/06/18
Công ty TNHH ANZA đã mua 355.900 CP
Chồng bà Lê Thị Hiên - Người phụ trách kế toán đã mua 1.000 CP

Chồng bà Lê Thị Hiên - Người phụ trách kế toán đã mua 1.000 CP

watch 25/05/18
Chồng bà Lê Thị Hiên - Người phụ trách kế toán đã mua 1.000 CP
Ngày 24/05/2018, giao dịch đầu tiên 3.999.776 cổ phiếu niêm yết bổ sung

Ngày 24/05/2018, giao dịch đầu tiên 3.999.776 cổ phiếu niêm yết bổ sung

watch 18/05/18
Ngày 24/05/2018, giao dịch đầu tiên 3.999.776 cổ phiếu niêm yết bổ sung
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15

watch 10/05/18
Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 15