Giải trình biến động LNST tại BCTC bán niên 2016

Giải trình biến động LNST tại BCTC bán niên 2016

watch 06/09/16
Giải trình biến động LNST tại BCTC bán niên 2016
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu

Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu

watch 06/09/16
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu
Thay đổi sô lượng cổ phiếu đang lưu hành 15.999.709 cp

Thay đổi sô lượng cổ phiếu đang lưu hành 15.999.709 cp

watch 30/08/16
SIC: Thay đổi sô lượng cổ phiếu đang lưu hành 15.999.709 cp
Ông Hoàng Đức Thuận đã mua 458.500 CP, trở thành CĐL

Ông Hoàng Đức Thuận đã mua 458.500 CP, trở thành CĐL

watch 19/08/16
SIC: Ông Hoàng Đức Thuận đã mua 458.500 CP, trở thành CĐL
Sông Đà IDC chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng tỷ lệ 100%

Sông Đà IDC chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng tỷ lệ 100%

watch 11/08/16
Sông Đà IDC chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thưởng tỷ lệ 100%
Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Nhà máy thủy điện Krông K'mar

Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Nhà máy thủy điện Krông K'mar

watch 11/08/16
SIC: Nghị quyết HĐQT v/v phê duyệt Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Nhà máy thủy điện Krông K'mar