Dự án mới
Thông báo hoàn thành đổ bê tông sàn tầng 15 tại dự án OSIMI PHÚ MỸ
Hình ảnh thi công dự án đến ngày 10/06/2021