Dự án Thủy điện Đam Bri 1 đã được UBND Tỉnh Lâm Đồng cấp giấy Chứng nhận đầu tư.

Ngày 17 tháng 08 năm 2010 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Lâm Đồng đã cấp giấy chứng nhận đầu tư số 42121000673 cho Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà thực hiện dự án đầu tư Nhà máy Thủy điện Đam Bri 1.

Xin vui lòng xem thông tin chi tiết TẠI ĐÂY

In bài In bài viết

Bài viết liên quan