Duyệt quy hoạch 1/500 Khu dân cư tại Phường 15, quận Gò Vấp

Ngày 30/6/2014, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 3245/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư tại Phường 15, quận Gò Vấp.

 

In bài In bài viết

Bài viết liên quan