Thông báo bán thanh lý tài sản

 Thông báo bán thanh lý tài sản

 

Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà tổ chức bán thanh lý một số tài sản là xe ô tô với các chi tiết như sau

Xem Chi Tiết ở Đây

Dưới đây là hình ảnh các xe thanh lý :

 

 

 

 

In bài In bài viết

Bài viết liên quan